Každoročně v naší republice evidujeme na 25 tisíc ovdovělých lidí. Potřebují pomoc svého okolí, protože se chtějí vrátit zpátky do života. Poskytujeme praktickou pomoc ovdovělým rodinám s dětmi.

Nadační fond Vrba

Klient
Nadační fond Vrba

Zpracování
červenec – srpen 2018

Rozpočet
do 50 000 Kč

Rodiny zasažené ztrátou jednoho z partnerů řeší ve svém životě nové role, nové situace a mnohdy další nepříznivé okolnosti.

Našim cílem je dlouhodobé zlepšování psychické a fyzické kondice těchto rodin na základě našich dílčích projektů.

Má role

Logo + Brand
UI + Webdesign
Wordpress řešení
Programování
Naplnění obsahem
Social marketing
Tiskové materiály
SVG ikony

Nadační fond Vrba

Navštěvujeme rodiny a přinášíme důležité informace, které jim ulehčí administrativu po ztrátě partnera.

Nadační fond Vrba představuje fungující systém pomoci této znevýhodněné a opomíjené skupině společnosti v otázce finančního a právního poradenství, psychoterapeutických služeb a pomoci v domácnosti.

Ovdovělým rodinám nabízíme službu hospodyně. Jedna hospodyně pomůže pěti až deseti rodinám po dobu dvou let.

Nadační fond Vrba
Nadační fond Vrba
Nadační fond Vrba
Nadační fond Vrba

Chceme poukázat na nemalou skupinu lidí v těžké životní situaci a na způsob, jakým ji vrátit zpátky do jiného, ale do života.

www.nadacnifondvrba.cz

Pošli to dál…