Každoročně v naší republice evidujeme na 25 tisíc ovdovělých lidí. Potřebují pomoc svého okolí, protože se chtějí vrátit zpátky do života. Poskytujeme praktickou pomoc ovdovělým rodinám s dětmi.

Nadační fond Vrba

Klient
Nadační fond Vrba

Zpracování
červenec – srpen 2018

Rozpočet
do 50 000 Kč

Rodiny zasažené ztrátou jednoho z partnerů řeší ve svém životě nové role, nové situace a mnohdy další nepříznivé okolnosti.

Našim cílem je dlouhodobé zlepšování psychické a fyzické kondice těchto rodin na základě našich dílčích projektů.

Má role

Logo + Brand
UI + Webdesign
Wordpress řešení
Programování
Naplnění obsahem
Social marketing
Tiskové materiály
SVG ikony

Navštěvujeme rodiny a přinášíme důležité informace, které jim ulehčí administrativu po ztrátě partnera.

Nadační fond Vrba představuje fungující systém pomoci této znevýhodněné a opomíjené skupině společnosti v otázce finančního a právního poradenství, psychoterapeutických služeb a pomoci v domácnosti.

Ovdovělým rodinám nabízíme službu hospodyně. Jedna hospodyně pomůže pěti až deseti rodinám po dobu dvou let.

Chceme poukázat na nemalou skupinu lidí v těžké životní situaci a na způsob, jakým ji vrátit zpátky do jiného, ale do života.

www.nadacnifondvrba.cz